Leader as Coach

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานที่องค์กรความคาดหวังและได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อเข้าใจคุณลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลทั้งตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้
  3. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มุ่งเน้นความสำเร็จของงานไปพร้อมกับความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจอยากทำงาน

เหมาะสำหรับ

  1. หัวหน้างานระดับต้น
  2. หัวหน้าโครงการ หัวหน้าทีม
  3. ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

เรียนรู้ Online และสามารถรับชมย้อยหลังได้ 1 เดือนการทำงานที่มีความท้าทายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงานของคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนตามไป ความท้าทายขององค์กรคือทำอย่างไรให้พนักงานพัฒนาและปรับตัวได้เท่าทัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานระดับต้นในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติการ ต้องช่วยองค์กรพัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาสำหรับช่วยหัวหน้างานได้เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ทำความเข้าใจทักษะในการบริหารจัดการกับทีมงานในการทำงานประจำวัน รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ประโยชน์จากความแตกต่างบุคคล ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

Module 1: การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหัวหน้างาน

Lessons

Module 7: การประเมินผลงาน

Lessons

Module 9: การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

Lessons

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
พัชรินทร์ สอแสง
พัชรินทร์ สอแสง
3 years ago

อยากเรียนบทถัดไปแล้ว น่าจะเปิดทั้งหมดเลยค่ะ อาจารย์

ดุจดาว ดวงเด่น
Member
ดุจดาว ดวงเด่น
3 years ago

ขอบคุณค่ะ ตอนนี้ได้ปรับให้แล้วค่ะ

ศิรินุช สุทธิรัตน์
ศิรินุช สุทธิรัตน์
3 years ago

แนวทางการอบรมรูปแบบนี้มีการแบ่งช่วงตารางเวลา ไม่เร่งรัด หากแต่มีข้อเสนอว่าขอให้เปิดการเรียนโดยไม่ต้องล้อคเวลาจะดีมากเลยค่ะ ให้ผู้อบรมสามารถบริหารเวลาเรียนได้เองจนครบเวลาตามที่ทางสถาบันกำหนด ขอบคุณค่ะ

ดุจดาว ดวงเด่น
Member
ดุจดาว ดวงเด่น
3 years ago

ทุกท่านจะเข้าไปเรียนต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม เป็นต้นไปค่ะ

พิมพิงฟ้า โชคระพิณภัสส์ อารยา
พิมพิงฟ้า โชคระพิณภัสส์ อารยา
3 years ago

สไตล์ ทัศนคติ ที่ แยก เป็นสีๆ แต่ละสี หมายถึง ทัศนคติ แบบไหนบ้างคะ

ดุจดาว ดวงเด่น
Member
ดุจดาว ดวงเด่น
3 years ago

ในบทเรียนจะบอกและอธิบายไว้แล้วค่ะ ลองเข้าไปดูอีกคั้งนะค่ะ

กาญจนา สิงห์อุดม
กาญจนา สิงห์อุดม
3 years ago

หากอยากปรึกษาอาจารย์เป็นการส่วนตัวมีช่องทางไหนบ้างคะ

อภิรตี สีบุญเรือง
อภิรตี สีบุญเรือง
3 years ago

เรียนหมดแล้ว ไม่ชึ้น 100% ไม่รู้ตรงไหนมีปัญหาค่ะ

อรรถพล ทวีสุนทร
อรรถพล ทวีสุนทร
3 years ago

ของผม ในบทเรียนแต่ละบทชึ้นว่า Complete ทั้งหมดแล้วครับ แล้วไงต่อครับ

ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค
ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค
3 years ago

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านครับ เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก ครับ เข้าใจง่าย เวลากำลังดี

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x