เจาะลึก TQA Application Report Writing รายหมวด

วัตถุประสงค์

ทราบแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร  การจัดทำรายงานแต่ละหมวด (ตอบอะไร อย่างไร) และเชื่อมโยงการ รายงานผลลัพธ์แต่ละหมวดได้ รวมถึงสามารถเขียนรายงานปิด Gap ที่ได้จาก Feedback Report ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์กรทราบแนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

สำหรับผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร และผู้รับผิดชอบรายหมวด ในการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 • หลักการเขียนรายงานที่ดี
 • หลักการเขียนโครงร่างองค์กร
 • หลักการเขียนรายงานกระบวนการ
 • หลักการเขียนรายงานผลลัพธ์
 • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 1 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 4
 • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 5 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญ

 • นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เวลาเรียนรวม 16 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)
E-mail : tqatraining@ftpi.or.thtanasak@ftpi.or.thphatcharawan@ftpi.or.thchutima@ftpi.or.th

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 1

Lessons

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 2

Lessons

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 3

Lessons

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 4

Lessons

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 5

Lessons

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 6

Lessons

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ปรียากมล จันทร์สง
ปรียากมล จันทร์สง
5 months ago

หลักสูตรนี้มี certificate ให้ download หรือไม่คะ

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x