พฤติกรรม และ ทักษะส่งเสริมการคิดกลยุทธ์

พฤติกรรม และ ทักษะส่งเสริมการคิดกลยุทธ์

คุณต้องผ่านการเรียน Mindset และวิธีคิด ให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.