Design Thinking for Business Innovation

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้เข้าใจความสำคัญ แก่นหัวใจหลัก และเครื่องมือช่วยจัดการความคิดในกระบวนการ Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ใช้ในการทำความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
 • เพื่อให้เกิดความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่หลากหลายมาสร้างไอเดีย หรือแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้น ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกคิด ฝึกนำ และนำเสนอไอเดียจริงได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
 • เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าใจมุมมองลูกค้าในการพัฒนากระบวนการ / นวัตกรรมต่างๆ ด้วยกระบวนการ Design Thinking
 • ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารทีมงานด้านนวัตกรรมได้

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ทุกสายงานที่ต้องการผลักดันแนวคิดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจใหม่ขององค์กร
 • นักพัฒนากร หรือบุคคลที่ต้องการจุดประกายความคิด เพิ่มทักษะการใช้ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ เปิดมุมมอง ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจได้
 • ทีมบุคลากรที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรม
  ในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังมีผลกระทบอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบันหลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบเฉพาะธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน ในขณะที่คนเปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างมหาศาล

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางไอเดียความคิดโดยแท้จริง อาจกล่าวได้ว่าหากองค์กรใดสามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ Design Thinking ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบครอบคลุมทั้ง การเรียนรู้ การฝึกทักษะ และการติดตามผล จึงมั่นใจได้ว่า ทุกไอเดียที่เสนอมีคุณค่า และสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้จริง

เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 12 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x