เมื่อโลกเปลี่ยนเราจึงต้องขยับ

เมื่อโลกเปลี่ยนเราจึงต้องขยับ

คุณต้องผ่านการเรียน Introduction ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.