กรณีตัวอย่าง Forecast สินค้า vs. พฤติกรรม

กรณีตัวอย่าง Forecast สินค้า vs. พฤติกรรม

คุณต้องผ่านการเรียน Demand Forecasting: Technology ที่ใช้ในการทำ demand planning สำหรับการวางแผนระดับองค์กร 2 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.