เทคนิคการคิดไอเดียนวัตกรรม(SCAMPER) 1

เทคนิคการคิดไอเดียนวัตกรรม(SCAMPER) 1

คุณต้องผ่านการเรียน Prototype – การสร้างต้นแบบ Test – การทดสอบ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.