เทคนิคการคิดไอเดียนวัตกรรม(SCAMPER) 1

เทคนิคการคิดไอเดียนวัตกรรม(SCAMPER) 1

คุณต้องผ่านการเรียน เทคนิคการคิดไอเดียนวัตกรรม(SCAMPER) 1 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.