ตอนที่ 22 การบริหารคนต่าง generation

ตอนที่ 22 การบริหารคนต่าง generation

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 21 กรณีศึกษา Agile Organization ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.