ตอนที่ 25 ทำไม Feedback จึงสำคัญในองค์กร

ตอนที่ 25 ทำไม Feedback จึงสำคัญในองค์กร

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 24 การพัฒนาทีม ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.