ตอนที่ 26 เทคนิคการให้ Feedback

ตอนที่ 26 เทคนิคการให้ Feedback

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 25 ทำไม Feedback จึงสำคัญในองค์กร ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.