ตอนที่ 7 การทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ : Measurement

ตอนที่ 7 การทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ : Measurement

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : Customer ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.