ตอนที่ 27: เทคนิคการติดตามงาน: Monitoring of Delegation

ตอนที่ 27: เทคนิคการติดตามงาน: Monitoring of Delegation

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 26: การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล: Effective Delegation ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.