ตอนที่ 32 : แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ : Modern Organization & Agile Team

ตอนที่ 32 : แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ : Modern Organization & Agile Team

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 9 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.