ตอนที่ 33 : วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ : Workplace Culture in the Future

ตอนที่ 33 : วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ : Workplace Culture in the Future

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 32 : แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ : Modern Organization & Agile Team ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.