ตอนที่ 25 การให้ฟีดแบคเชิงบวกและเชิงลบ: Positive Feedback & Negative Feedback

ตอนที่ 25 การให้ฟีดแบคเชิงบวกและเชิงลบ: Positive Feedback & Negative Feedback

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 24 แนวคิดการให้ Feedback ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.