ตอนที่ 37 แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม

ตอนที่ 37 แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 36 การคิดนวัตกรรมด้วย Design Thinking ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.