การปรับเรียบการผลิต (Heijunka – Load Leveling)

การปรับเรียบการผลิต (Heijunka – Load Leveling)

คุณต้องผ่านการเรียน คัมบัง (Kanban) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.