ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและโอกาสเชิงกลยุทธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและโอกาสเชิงกลยุทธ์

คุณต้องผ่านการเรียน Overview ISO 31000 : 2018 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.