ประเมินปัจจัยส่งเสริมกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อค้นหาอุปสรรคในการดำเนินกลยุทธ์

ประเมินปัจจัยส่งเสริมกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อค้นหาอุปสรรคในการดำเนินกลยุทธ์

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.