1.แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ : Modern Organization & Agile Team

1.แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ : Modern Organization & Agile Team

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : HR for non HR in Digital Program Module 1 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.