2.วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ : Workplace Culture in the Future

2.วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ : Workplace Culture in the Future

คุณต้องผ่านการเรียน 1.แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่ : Modern Organization & Agile Team ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.