ตอนที่ 17 เทคนิคการจัดความสำคัญของงาน

ตอนที่ 17 เทคนิคการจัดความสำคัญของงาน

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 16 ทำไมการบริหารเวลาจึงมีความสำคัญ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.