ตอนที่ 16 ทำไมการบริหารเวลาจึงมีความสำคัญ

ตอนที่ 16 ทำไมการบริหารเวลาจึงมีความสำคัญ

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 15 เครื่องมือการบริหารของผู้นำ : Leadership Toolset ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.