ตอนที่ 15 เครื่องมือการบริหารของผู้นำ : Leadership Toolset

ตอนที่ 15 เครื่องมือการบริหารของผู้นำ : Leadership Toolset

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 14 ทักษะของผู้นำ : Leadership Skillset ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.