ตอนที่ 28 Driving Force for Change

ตอนที่ 28 Driving Force for Change

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 27 ตัวอย่างการให้ Feedback ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.