ตอนที่ 31 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ

ตอนที่ 31 เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 30 การวิเคราะห์กระบวนการขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.