ตอนที่ 1 – การบริหารคนต่าง generation

ตอนที่ 1 – การบริหารคนต่าง generation

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 2 – ทักษะของผู้นำ : Leadership Skillset ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.