ตอนที่ 2 – การบริหารทีมให้งานสำเร็จ

ตอนที่ 2 – การบริหารทีมให้งานสำเร็จ

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 1 – การบริหารคนต่าง generation ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.