ตอนที่ 19: แนวคิดการให้ฟีดแบค: Feedback Concept

ตอนที่ 19: แนวคิดการให้ฟีดแบค: Feedback Concept

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz Leadership Development Program : Module 5 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.