ตอนที่ 20: การให้ฟีดแบคเชิงบวกและเชิงลบ: Positive & Negative Feedback

ตอนที่ 20: การให้ฟีดแบคเชิงบวกและเชิงลบ: Positive & Negative Feedback

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 19: แนวคิดการให้ฟีดแบค: Feedback Concept ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.