ตอนที่ 21: การให้ฟีดแบคเชิงข้อมูล: Database Feedback Technique

ตอนที่ 21: การให้ฟีดแบคเชิงข้อมูล: Database Feedback Technique

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 20: การให้ฟีดแบคเชิงบวกและเชิงลบ: Positive & Negative Feedback ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.