ตอนที่ 31 แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม

ตอนที่ 31 แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 30 การคิดนวัตกรรมด้วย Design Thinking ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.