การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ ปี 2565-2566

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ ปี 2565-2566

คุณต้องผ่านการเรียน EP 3: แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.