เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern (Quantitative Time Series )

เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern (Quantitative Time Series )

คุณต้องผ่านการเรียน Forecast โดยการคำนวณจากข้อมูลตัวเลข ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.