เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern ที่นิยม 1 (Time Series Exponentail Smoothing)

เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern ที่นิยม 1 (Time Series Exponentail Smoothing)

คุณต้องผ่านการเรียน เทคนิคการ forecast ในการจับ pattern (Quantitative Time Series ) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.