ตอนที่ 4 – การทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ : Measurement

ตอนที่ 4 – การทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ : Measurement

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 3 – การสร้างความผูกพันกับลูกค้า : Customer ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.