ตอนที่ 2 – Identify Enterprise Driving Forces

ตอนที่ 2 – Identify Enterprise Driving Forces

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 1 – Strategic with Foresight Management ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.