ตอนที่ 45 : การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า : People Budget Technique

ตอนที่ 45 : การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า : People Budget Technique

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 44 : ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน : Annual Salary Increase ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.