ตอนที่ 1 – Driving Force for Change

ตอนที่ 1 – Driving Force for Change

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 3 – การถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน : Cascading KPIs ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.