การจัดกลุ่มแผนภาพกระแสคุณค่า

การจัดกลุ่มแผนภาพกระแสคุณค่า

คุณต้องผ่านการเรียน ขั้นตอนการจัดทำ Current State VSM ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.