การวาดเส้นทางการไหลของชิ้นงาน

การวาดเส้นทางการไหลของชิ้นงาน

คุณต้องผ่านการเรียน การระบุลำดับการจัดเรียงของกระบวนการ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.