ความสำคัญของข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ความสำคัญของข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

คุณต้องผ่านการเรียน แนวคิดคุณภาพ Quality Concept ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.