การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างพนักงานด้วย Multiple activity chart

การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างพนักงานด้วย Multiple activity chart

คุณต้องผ่านการเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างพนักงานกับเครื่องจักรด้วย Man-Machine Chart ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.