ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)

คุณต้องผ่านการเรียน ความหมายของ Work Study และการจำแนกกิจกรรมการปฏิบัติงานในมุมมอง IE ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.