การใช้ Flow Chart สำหรับแสดงข้อมูลของขั้นตอนการทำงานก่อนปรับปรุง

การใช้ Flow Chart สำหรับแสดงข้อมูลของขั้นตอนการทำงานก่อนปรับปรุง

คุณต้องผ่านการเรียน การใช้กราฟสำหรับแสดงผลข้อมูลก่อนการปรับปรุง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.