การกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

การกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

คุณต้องผ่านการเรียน หลักการใช้แผนผังต้นไม้เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.